Ministry of Human Resources    
 
New Feedback   New Feedback Feedback Enquiry   Feedback Enquiry Complainant Login   Complainant Login
  Sign Up
Home| FAQ| Site Map| Officer Login   I prefer to use English | B.Malaysia    
About Us

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Selamat datang ke Sistem SISPAA  KSM. Sistem  SISPAA KSM adalah saluran atas talian untuk menguruskan aduan, pertanyaan serta cadangan daripada orang awam berkenaan Kementerian. Skop Kementerian Sumber Manusia (KSM) merangkumi aduan terhadap sistem penyampaian dan perkhidmatan KSM iaitu:

    i.    Kelewatan/tiada tindakan oleh pihak KSM; 
    ii.   Tindakan tidak adil oleh pihak KSM; 
    iii.   Kekurangan kemudahan awam yang disediakan oleh pihak KSM; 
    iv.   Kepincangan perlaksanaan dasar dan kelemahan undang-undang oleh pihak KSM; 
    vi.   Salah laku pegawai KSM; 
    vi.   Kegagalan pihak KSM mengikut prosedur yang ditetapkan; 
    vii.  Kegagalan penguatkuasaan oleh pihak KSM ; dan 
    viii  Kualiti perkhidmatan yang tidak memuaskan oleh pihak KSM. 

Sila pastikan maklumat diisi dengan lengkap untuk memudahkan pengurusan aduan anda.

Terima kasih kerana mengakses sistem ini. Komen serta aduan anda amat penting untuk meningkatkan mutu perkhidmatan KSM.

Disclaimer | Privacy & Policy
Copyright 2014 Biro Pengaduan Awam
Recommended 1024 x 768. Internet Explorer 9 and above, Mozilla Firefox, Google Chrome.
Download Adobe Reader