Ministry of Human Resources    
 
New Feedback   New Feedback Feedback Enquiry   Feedback Enquiry Complainant Login   Complainant Login
  Sign Up
Home| FAQ| Site Map| Officer Login   I prefer to use English | B.Malaysia    
About Us

PERHATIAN :

PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN

Sebarang pertanyaan berhubung isu pekerjaan dan perburuhan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan boleh hubungi di talian hotline Kementerian Sumber Manusia 03-8889 2359, 03-8886 2409, 03-8890 3404, 03-8886 2352 atau 03-8888 9111.  Soalan lazim berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan juga boleh dirujuk dengan melayari portal rasmi Kementerian Sumber Manusia seperti dipautan berikut :

https://www.mohr.gov.my/index.php/ms/sumber-sumber/perintah-kawalan-pergerakan

MINISTRY OF HUMAN RESOURCES (MOHR)

Selamat datang ke Sistem SISPAA  KSM. Sistem  SISPAA KSM adalah saluran atas talian untuk menguruskan aduan, pertanyaan serta cadangan daripada orang awam berkenaan Kementerian. Skop Kementerian Sumber Manusia (KSM) merangkumi aduan terhadap sistem penyampaian dan perkhidmatan KSM iaitu:

    i.    Kelewatan/tiada tindakan oleh pihak KSM; 
    ii.   Tindakan tidak adil oleh pihak KSM; 
    iii.   Kekurangan kemudahan awam yang disediakan oleh pihak KSM; 
    iv.   Kepincangan perlaksanaan dasar dan kelemahan undang-undang oleh pihak KSM; 
    vi.   Salah laku pegawai KSM; 
    vi.   Kegagalan pihak KSM mengikut prosedur yang ditetapkan; 
    vii.  Kegagalan penguatkuasaan oleh pihak KSM ; dan 
    viii  Kualiti perkhidmatan yang tidak memuaskan oleh pihak KSM. 

Sila pastikan maklumat diisi dengan lengkap untuk memudahkan pengurusan aduan anda.

Terima kasih kerana mengakses sistem ini. Komen serta aduan anda amat penting untuk meningkatkan mutu perkhidmatan

Disclaimer | Privacy & Policy
Copyright 2014 Biro Pengaduan Awam
Recommended 1024 x 768. Internet Explorer 9 and above, Mozilla Firefox, Google Chrome.
Download Adobe Reader